مناسب برای خودرو:

محل نصب:

جنس:

نیسان زامیاد

جلو

فلزی