کمیته‌های تخصصی هیات مدیره

با توجه به پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و با التزام به رعایت دستورالعمل “حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران “مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۷ و همچنین اجرائی نمودن ماده ۴۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر افشاء اطلاعات کمیته های اجرائی، شرکت در راستای بهبود نظام حاکمیت شرکتی، مبادرت به ایجاد کمیته های تخصصی نموده است.

کمیته حسابرسی

ترکیب اعضای کمیته حسابرسی بشرح ذیل می باشد:

 • آقای علیرضا زیرکی (عضو موظف هیأت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی )
 • آقای علیرضا میرزائی(عضو مستقل و دبیر کمیته حسابرسی)
 • آقای امیر بهاری (عضو مستقل کمیته حسابرسی)

کمیته ریسک

ترکیب اعضای کمیته ریسک بشرح ذیل می باشد:

 • آقای علیرضا زیرکی رئیس کمیته
 • آقای حسین رئیس دانائی عضو کمیته
 • آقای علیرضا پوربهزادی عضو کمیته
 • آقای مسعود دهقان بعنوان عضو کمیته
 • آقای عباس نوری زاده عضو کمیته

کمیته انتصابات

ترکیب اعضای کمیته انتصابات بشرح ذیل می باشد:

 • آقای مسعود دهقان بعنوان رئیس کمیته
 • آقای علیرضا زیرکی بعنوان عضو کمیته
 • آقای علیرضا ابوالفتحی بعنوان عضو کمیته
 • آقای علیرضا پوربهزادی بعنوان عضو کمیته
 • آقای عباس نوری زاده بعنوان عضو کمیته

کمیسیون خرید

ترکیب اعضای کمیسیون خرید بشرح ذیل می باشد:

 • جناب آقای حسین رئیس دانائی بعنوان رئیس کمیسیون
 • جناب آقای علیرضا ابوالفتحی بعنوان عضو کمیسیون
 • جناب آقای علی اژدری دالکی بعنوان عضو کمیسیون
 • سرکار خانم محبوبه رشوند بعنوان عضو کمیسیون
 • جناب آقای مجید حسین پور بعنوان عضو کمیسیون
 • جناب آقای آرش اسدی بعنوان عضو کمیسیون
 • جناب آقای عباس نوری زاده بعنوان عضو ناظر
 • سرکار خانم عاطفه توکلی بعنوان عضو کمسیون
 • جناب آقای فرزاد آرایش بعنوان عضو کمیسیون

کمیسیون فروش

ترکیب اعضای کمیسیون فروش بشرح ذیل می باشد:

 • جناب آقای حسین رئیس دانائی بعنوان رئیس کمیسیون
 • جناب آقای علیرضا ابوالفتحی بعنوان عضو کمیسیون
 • جناب آقای مجید حسین پور بعنوان عضو کمیسیون
 • جناب آقای فرامرز شکیبا خمس بعنوان عضوکمیسیون
 • جناب آقای آرش اسدی بعنوان عضوکمیسیون
 • جناب آقای علی اژدری دالکی بعنوان عضوکمیسیون
 • جناب آقای عباس نوری زاده بعنوان عضو ناظر
 • سرکار خانم عاطفه توکلی بعنوان عضو کمیسیون
 • جناب آقای فرزاد آرایش بعنوان عضو ناظر

کمیته تخصیص ارز

ترکیب اعضای کمیته تخصیص ارز بشرح ذیل می باشد:

 • جناب آقای حسین رییس دانایی بعنوان رئیس کمیته
 • سرکار خانم محبوبه رشوند بعنوان عضو کمیته
 • جناب آقای علیرضا ابوالفتحی بعنوان عضو کمیته
 • جناب آقای مجید حسین پور بعنوان عضو کمیته
 • جناب آقای عباس نوری زاده بعنوان عضو کمیته
 • جناب آقای فرزاد آرایش بعنوان عضو کمیته
 • جناب آقای سعید صیاد نژاد بعنوان عضو کمیته
 • سرکار خانم عاطفه توکلی بعنوان عضو کمیته

کمیته تعیین تکلیف اقلام مازاد و ضایعات

ترکیب اعضای کمیته تعیین تکلیف اقلام مازاد و ضایعات بشرح ذیل می باشد:

 • نماینده مدیر عامل (حسین رئیس دانائی)
 • مدیر مالی اقتصادی (علیرضا ابوالفتحی)
 • مدیر طرح و برنامه (مجید حسین پور)
 • مدیراداره بازاریابی و فروش (فرامرز شکیبا خمس )
 • مدیر حراست ( بدون حق رای) (عباس نوری زاده)
 • ناظر(فرزاد آرایش)
 • (مهرداد نظم ده)

لازم به ذکر است نماینده مدیرعامل رئیس کمیته و مدیر بازرگانی دبیر کمیته می باشند.

کمیته انضباط کار

ترکیب اعضای کمیته انضباط کار بشرح ذیل می باشد:

 • دو نفر نماینده کارفرما ( حسین رئیس دانائی – حسن ساکی)
 • دو نفر نماینده کارگران (اسماعیل پزشکپور – عباس پیشگاه زاده)
 • یک نفر نماینده سرپرستان (محمود دخیلی)

کمیته حفاظت فنی و بهداشت محیط کار

ترکیب اعضای کمیته حفاظت فنی و بهداشت محیط کار بشرح ذیل می باشد:

 • نماینده کارکنان (عباس پیشگاه زاده)
 • مدیر فنی
 • نماینده تام الاختیار کارفرما
 • مسؤول حفاظت فنی (طهماسب ویسی)
 • مسؤول بهداشت حرفه ای (اصغر عباس پور)

کمیته انرژی

ترکیب اعضای کمیته انرژی بشرح ذیل می باشد:

 • مدیر تولید (مهرداد نظم ده)
 • مدیر اداری و منابع انسانی (علیرضا پوربهزادی)
 • مدیر طرح و برنامه (مجید حسین پور)
 • مدیر طراحی و مهندسی (علی اژدری سرپرست طراحی و مهندسی)
 • مدیر خدمات فنی (احمد روزبهانی)
 • مدیر سیستمها و IT (نوید نوروزی)

لازم به ذکر است مدیر تولید رئیس کمیته و مدیر اداری و منابع انسانی دبیر کمیته می باشد.