اکسل عقب پیکاپ ارس

بار مجاز روی اکسل (Kg):

نوع سیستم ترمز:

فعال کننده سیستم ترمز:

قطر دیسک:

سایز رینگ:

P.C.D پیچ های توپی:

سایز و تعداد پیچ های توپی:

فاصله مراکز نشیمنگاه فنر:

پشت تا پشت پیچ توپی:

نسبت تبدیل:

۲۷۰۰

Disc

Hydraulic

۳۳۵

۱۶

۱۴۰

۶M12*1.5

——

——

۵.۲۸۵