همکاری با ما

شرکت تولید محورخودرو (سهامی عام)

دریافت فرم استخدام

متقاضیان همکاری با شرکت محور خودرو لطفا فرم زیر را دانلود و تکمل نموده و به آدرس info@vamco.org ارسال نمایند، پس از بررسی با شما تماس گرفته خواهد شد.

(بدیهی است تکمیل این پرسشنامه هیچگونه الزامی نسبت به استخدام در این شرکت ایجاد نمی‌نماید)