ارزش ها و خط مشی

شرکت تولید محورخودرو (سهامی عام)

ارزشهای شرکت تولید محور خودرو(ومکو) : (VAMCO Values):

 

  • برند ارتقاء یافته
  • رقابت پذیری و پیشتازی در صنعت
  • مشتری مداری
  • خلاقیت، نوآوری و تجاری سازی محصولات
  • تولید کالا و خدمات دارای ارزش افزوده برای جامعه، شرکای تجاری و مشتریان، صاحب سهام
  • توسعه مستمر دانش سازمان با اتکا به سیستم های یکپارچه اطلاعاتی
  • انگیزش و توسعه شایستگی سرمایه انسانی
  • کاهش مصرف منابع و انرژی، دوباره کاری و ضایعات
  • تعهد جهت بهبود وضعیت معیشتی کارکنان
  • سرآمد جهت کسب اطمینان مشتریان در ارائه قطعات پس از فروش با اتکا به سیستم ردیابی