اکسل جلو نیسان و پادرا پلاس

بار مجاز روی اکسل (Kg):

نوع سیستم ترمز:

فعال کننده سیستم ترمز:

قطر دیسک یا کاسه چرخ:

سایز رینگ:

P.C.D پیچ های توپی:

سایز و تعداد پیچ های توپی:

نوع سیستم تعلیق:

۱۱۴۰

Disc

Hydraulic

۲۸۰

۱۶

۱۷۰

۶M18*1.5

Independent

اکسل عقب نیسان و پادرا پلاس

بار مجاز روی اکسل (Kg):

نوع سیستم ترمز:

فعال کننده سیستم ترمز:

قطر کاسه چرخ:

سایز رینگ:

P.C.D پیچ های توپی:

سایز و تعداد پیچ های توپی:

فاصله مراکز نشیمنگاه فنر:

پشت تا پشت پیچ توپی:

نسبت تبدیل:

۲۶۰۰

Drum Duplex

Hydraulic

۳۲۰

۱۶

۱۷۰

۶M14*1.5

۱۰۱۰

۱۵۵۰

۵.۵۷