امور طراحی و مهندسی

شرکت تولید محورخودرو (سهامی عام)

امور طراحی و مهندسی شرکت تولید محور خودرو با استفاده از توانمندی و خلاقیت کارشناسان متخصص و با شناخت و به کارگیری تکنولوژی های روز در جهت طراحی و تولید محور خودروهای سنگین، نیمه سنگین و سبک فعالیت دارد. همچنین با تلاش مستمر و بهره گیری از نرم افزارهای نوین مهندسی از قبیل CATIA،ABAQUS, ADAMS, ANSYS : نوآوری، ایجاد تنوع در محصولات، بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت های تولید را مد نظر دارد. آموزش مستمر کارکنان و ارتقاء توان علمی و فنی آنان و تعامل گسترده و فعال با سازندگان داخلی و خارجی در تمامی زمینه ها برخی از راهبردهای این امور جهت رقابت با تولید کنندگان معتبر بین المللی می باشد.
این امور شامل سه واحد تحقیق و توسعه، مهندسی تولید و ابزار سازی می باشد. واحد تحقیق و توسعه در زمینۀ طراحی محصولات جدید، تهیه مدل های سه بعدی، نقشه قطعات و مجموعه ها، تحلیل و آنالیز مجموعه محور و همچنین ساخت نمونه و اخذ تاییدیه از مشتری فعال می باشد. واحد مهندسی تولید کلیۀ فرآیندهای تولیدی و طراحی تجهیزات و ادوات (جیگ و فیکسچرهای) ساخت قطعات و مجموعه ها را به عهده دارد. وظایف اصلی واحد ابزارسازی ساخت قطعات، مجموعه های مورد استفاده در محورهای نمونه و همچنین ساخت تجهیزات (ابزارهای مخصوص، جیگ و فیکسچرها) مورد نیاز امور تولید می باشد.